Privacybeleid

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke webpagina's van handpickedagencies.com, waarnaar hieronder wordt verwezen als "deze website".

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van uw informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke webpagina's van handpickedagencies.com, waarnaar hieronder wordt verwezen als "deze website".

Handpicked agencies, gevestigd in Nederland (hierna ook wel "wij", "ons" of "onze" genoemd) is een privacybewuste organisatie. Wij zijn de entiteit binnen Handpicked agencies die deze website aanbieden en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we de informatie van bezoekers die via deze website wordt verzameld, beschermen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze website. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de webmaster services via de contact link.

Informatie verzameling Als bezoeker hoeft u geen persoonlijke gegevens in te voeren om de Website te gebruiken. Deze website verzamelt alleen persoonlijke informatie die specifiek en vrijwillig door bezoekers wordt verstrekt. Dergelijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

We kunnen ook alle inhoud die u verstrekt, opslaan en onderhouden, inclusief maar niet beperkt tot berichten op blogs, forums, wiki's en andere socialemediatoepassingen en -services die we mogelijk bieden.

We zoeken gewoonlijk geen gevoelige informatie (bijv. Gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid) van bezoekers. We zullen waar nodig uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke informatie te verzamelen en te gebruiken.

Loginformatie, cookies en webbakens Deze site verzamelt standaard internetloginformatie, waaronder uw IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijden en verwijzende websiteadressen. Om ervoor te zorgen dat deze website goed wordt beheerd en om een betere navigatie mogelijk te maken, kunnen wij of onze serviceproviders ook cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker zijn opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen waarmee deze website bezoekers kan tellen die een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies) om geaggregeerde gegevens te verzamelen. Aanvullende informatie over hoe we cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken en hoe u deze kunt beheren, vindt u in onze cookieverklaring.

Gebruik van informatie Soms kunt u via deze site persoonlijke informatie verstrekken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, een gehost evenement bij te wonen, te reageren op een enquête of om communicatie over specifieke interessegebieden te vragen. In dergelijke gevallen wordt de informatie die u verstrekt, gebruikt om uw verzoek te beheren en om deze website en aanverwante diensten die aan u worden aangeboden aan te passen en te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die worden geleverd door entiteiten binnen Handpicked-agentschappen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We kunnen ook contact met u opnemen om feedback te krijgen over diensten die worden geleverd door entiteiten binnen Handpicked-agentschappen of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze rechten of eigendommen en die van onze gebruikers te beschermen en, waar van toepassing, om te voldoen aan juridische procedures.

U kunt te allen tijde verzoeken dat we u geen e-mails of andere berichten meer sturen die zijn gegenereerd als reactie op uw verstrekking van persoonlijke informatie via deze website.

Openbaarmaking van informatie aan derden We kunnen uw persoonlijke informatie verstrekken aan andere entiteiten binnen Handpicked agencies om u informatie te verstrekken die voor u interessant kan zijn en om markt- of ander onderzoek uit te voeren. Persoonlijke informatie kan ook worden bekendgemaakt aan andere entiteiten binnen Handpicked-agentschappen en andere derde partijen om te reageren op uw verzoeken of vragen, als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een verkoop, afstoting, reorganisatie, fusie of overname, of waar die partijen handelen informatie namens ons.

Al deze bekendmakingen kunnen de overdracht van persoonlijke informatie inhouden naar landen of regio's zonder gegevensbeschermingsregels die vergelijkbaar zijn met de regels die van kracht zijn in uw woongebied. Persoonlijke informatie kan ook worden bekendgemaakt aan wetshandhavings-, regelgevende of andere overheidsinstanties, of aan andere derde partijen, in elk geval om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken.

Door informatie te verstrekken via deze website, stemt u in met de hierboven beschreven openbaarmakingen.

Blogs, forums, wiki's en andere sociale media Deze website kan verschillende blogs, forums, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen of -diensten hosten of toegang bieden waarmee u inhoud kunt delen met andere gebruikers (gezamenlijk "Sociale-mediatoepassingen"). Alle persoonlijke informatie of andere informatie die u bijdraagt aan een sociale-mediatoepassing kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die sociale-mediatoepassing waarover we weinig of geen controle hebben. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik, misbruik of verduistering door andere gebruikers van persoonlijke informatie of andere informatie die u bijdraagt aan een Social Media-applicatie.

Werving (careers.handpickedagencies.com) Als je via onze website solliciteert, verzamelen we altijd je naam en e-mailadres. Optioneel kunt u ons andere details verstrekken, zoals uw persoonlijke website, werkervaring en de antwoorden op een aantal vragen die wij relevant vinden voor de functie, bijv. waarom je voor Handpicked agencies wilt werken, waar je het meest trots op bent, of hoe je wilt groeien en jezelf wilt verbeteren. We verzamelen deze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, met name om de juiste persoon voor de functie aan te nemen.

Door te solliciteren gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw sollicitatie. Uw contactgegevens worden gebruikt in reactie op de aanvraag en zonder toestemming niet voor andere doeleinden. Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

We kunnen ook een kijkje nemen op uw sociale pagina's, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Toegang tot informatie Bezoekers die toegang willen vragen tot hun informatie, hun gegevens willen bijwerken of zich willen uitschrijven voor communicatie, kunnen contact opnemen met de webmasterdiensten via de link Contact. In alle gevallen behandelen we verzoeken om toegang tot informatie of om informatie te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Informatiebeveiliging We hanteren redelijke commerciële standaarden voor technologie en operationele veiligheid om alle informatie die bezoekers via deze website verstrekken te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wijzigingen in onze privacyverklaring We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen of aanpassen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aanpassen, en een dergelijke gewijzigde of gewijzigde Privacyverklaring zal van kracht zijn met betrekking tot u en uw informatie vanaf die herzieningsdatum. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

Bescherming van de privacy van kinderen We begrijpen het belang van het beschermen van de privacy van kinderen in de interactieve online wereld. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie te verzamelen of bij te houden over iemand jonger dan 13 jaar.

Vragen van bezoekers Als u tijdens het gebruik van deze website vragen of opmerkingen heeft over uw privacy, kunt u deze richten aan de webmasterdiensten via de link Contact.