Privacy & Cookies

12 januari 2024

**Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.**

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke webpagina's van handpickedagencies.com, waarnaar hierna wordt verwezen als "deze website".

Handpicked, gevestigd in Nederland (hieronder ook aangeduid als "wij", "ons" of "onze") is een privacybewuste organisatie. Wij zijn de entiteit binnen Handpicked die deze website aanbiedt en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij de gegevens van bezoekers die via deze website worden verzameld, beschermen.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze website. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Informatieverzameling

Als bezoeker hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken om de website te gebruiken. Deze website verzamelt alleen persoonlijke informatie die specifiek en vrijwillig door bezoekers wordt verstrekt. Dergelijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

We kunnen ook alle inhoud die u verstrekt opslaan en bijhouden, inclusief maar niet beperkt tot berichten op blogs, forums, wiki's en andere toepassingen en diensten voor sociale media die we aanbieden.

We vragen doorgaans geen gevoelige informatie (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid) van bezoekers. Waar nodig zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke informatie te verzamelen en te gebruiken.

Logboekinformatie, cookies en webbakens

Deze site verzamelt standaard internetlogboekinformatie, waaronder uw IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijden en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen dat deze website goed beheerd wordt en om de navigatie te verbeteren, kunnen wij of onze dienstverleners ook cookies gebruiken (kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen die deze website in staat stellen bezoekers te tellen die een bepaalde pagina hebben bezocht en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies) om geaggregeerde gegevens te verzamelen. Aanvullende informatie over hoe wij cookies en andere volgtechnologieën gebruiken en hoe u deze kunt beheren, kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Gebruik van informatie

Soms verstrekt u persoonlijke informatie via deze site, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, een evenement bij te wonen, te reageren op een enquête of om communicatie aan te vragen over specifieke interessegebieden. In dergelijke gevallen wordt de door u verstrekte informatie gebruikt om uw verzoek te beheren en om deze website en gerelateerde diensten die aan u worden aangeboden aan te passen en te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u promotionele materialen of communicatie te sturen over diensten die worden aangeboden door entiteiten binnen Handpicked agencies die mogelijk interessant voor u zijn. We kunnen ook contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die worden verleend door entiteiten binnen Handpicked of voor marktonderzoek of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt om onze rechten of eigendommen en die van onze gebruikers te beschermen en, waar passend, om te voldoen aan juridische procedures.

U kunt op elk moment verzoeken dat wij stoppen met het versturen van e-mails of andere communicatie die gegenereerd is in reactie op uw verstrekking van persoonlijke informatie via deze website.

Openbaarmaking van informatie aan derden

Wij kunnen uw persoonlijke informatie verstrekken aan andere entiteiten binnen Handpicked om u informatie te bieden die voor u interessant kan zijn en om marktonderzoek of ander onderzoek uit te voeren. Persoonlijke informatie kan ook worden onthuld aan andere entiteiten binnen Handpicked en aan andere derden om te reageren op uw verzoeken of vragen, als onderdeel van een bedrijfstransactie zoals een verkoop, afstoting, reorganisatie, fusie of overname, of wanneer die partijen namens ons informatie verwerken.

Al deze openbaarmakingen kunnen de overdracht van persoonlijke informatie naar landen of regio's met zich meebrengen waar geen gegevensbeschermingsregels van kracht zijn die vergelijkbaar zijn met die in uw woonregio. Persoonlijke informatie kan ook worden onthuld aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of andere overheidsinstanties, of aan andere derden, in elk geval om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken.

Door informatie te verstrekken via deze website, stemt u in met de hierboven beschreven openbaarmakingen.

Blogs, forums, wiki's en andere sociale media

Deze website kan hosting bieden of toegang verlenen tot verschillende blogs, forums, wiki's en andere sociale media-applicaties of -diensten die u in staat stellen inhoud te delen met andere gebruikers (gezamenlijk "Sociale Media-applicaties"). Elke persoonlijke informatie of andere informatie die u bijdraagt aan een Sociale Media-applicatie kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die Sociale Media-applicatie waarover wij weinig of geen controle hebben. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik, misbruik of misappropriatie van enige persoonlijke informatie of andere informatie die u bijdraagt aan een Sociale Media-applicatie.

Werving (careers.handpickedagencies.com)

Wanneer u via onze website solliciteert naar een baan, verzamelen wij altijd uw naam en e-mailadres. Optioneel kunt u ons andere details verstrekken zoals uw persoonlijke website, werkervaring, en antwoorden op een aantal vragen die wij relevant vinden voor de baan, bijv. waarom u voor Handpicked wilt werken, waar u het meest trots op bent, of hoe u wilt groeien en uzelf verbeteren. Wij verzamelen deze gegevens op basis van onze legitieme zakelijke belangen, specifiek om de juiste persoon voor de baan te werven.

Door te solliciteren gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt om uw sollicitatie te beoordelen. Uw contactgegevens worden gebruikt in reactie op de sollicitatie en voor geen andere doeleinden zonder toestemming. Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

We kunnen ook een kijkje nemen op uw sociale pagina's, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Toegang tot informatie

Bezoekers die toegang willen aanvragen tot hun informatie, hun gegevens willen bijwerken of zich willen afmelden voor communicatie, dienen contact op te nemen met de webmasterservices via de contactlink. In alle gevallen zullen we verzoeken om toegang tot informatie of wijziging van informatie behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Informatiebeveiliging

We hebben redelijke commerciële normen van technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om alle informatie die door bezoekers via deze website wordt verstrekt, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd naar eigen inzicht wijzigen of aanpassen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aanpassen, en dergelijke gewijzigde of aangepaste privacyverklaring zal effectief zijn voor u en uw informatie vanaf die herzieningsdatum. Wij moedigen u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om geïnformeerd te zijn over hoe wij uw informatie beschermen.

Bescherming van de privacy van kinderen

Wij begrijpen het belang van het beschermen van de privacy van kinderen in de interactieve online wereld. Deze website is niet ontworpen voor of doelbewust gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie te verzamelen of te onderhouden over personen onder de 13 jaar.

Vragen van bezoekers

Als u vragen of zorgen heeft over uw privacy tijdens het gebruik van deze website, kunt u deze stellen aan de webmasterservices via de contactlink.