Monnikenwerk verrichten

In het kader van 1000 jaar Brabants Kloosterleven vroeg Graphic Matters inwoners en bezoekers van Brabant typisch monnikenwerk te verrichten. De interactieve installatie Scriptorium trok drie maanden door de provincie om duizend handschriften te verzamelen. De handschriften vormen de basis voor een nieuw digitaal lettertype ‘Manus Brabantiae’, exclusief ontworpen voor Straatkrant Sammy.

Zelden staan we hierbij stil

Eeuwen geleden waren het middeleeuwse monniken die zorgden voor het verspreiden van kennis door in scriptoria manuscripten over te schrijven. Om teksten beter leesbaar te maken, ontwikkelden ze handschriften en leestekens. Met illustraties maakten ze teksten beter begrijpbaar. Dit ‘monnikenwerk’ is de bakermat van de meeste moderne schriftvormen en illustratie. Tegenwoordig is dit het werk van grafisch ontwerpers. 

Technical director van het Handpicked lab Samet Yilmaz: "Vanuit een passie voor deze gedeelde geschiedenis maakten Graphic Matters, Autobahn en Handpicked lab de oorsprong en waarde van het (hand)schrift beleefbaar in een interactieve installatie."

Zelden staan we hierbij stil

monnikenwerk

Connect met het Lab

Interesse in een samenwerking? Neem contact op met het Handpicked lab

Neem contact op