Art director verliest zijn baan door DALL-E 2 (*)

I was working as an art director at an advertising agency. One day, my boss comes into my office and tells me that they're going to be using DALL-E-2 to generate images for our clients from now on. I was devastated. I asked him if there was anything I could do to keep my job, but he said it was already decided.  I was heartbroken. I loved my job and I was good at it. I didn't know what I was going to do now. Is dit de toekomst door de komst van DALL-E 2?

Wat is DALL-E 2?

Handpicked lab heeft toegang tot de beta omgeving van DALL-E 2. DALL-E is een transformer-model dat is ontwikkeld door OpenAI om instant digitale afbeeldingen te genereren op basis van natuurlijke taaldescripties. Het is vernoemd naar WALL-E en Salvador Dalí. DALL-E maakt gebruik van een aangepaste versie van GPT-3 en is onthuld door OpenAI in een blogpost in januari 2021.  DALL-E 2 is een opvolger van DALL-E die is ontworpen om realistischere afbeeldingen te genereren op hogere resoluties.

Hoe werkt het?

DALL-E 2 maakt gebruik van een aangepaste versie van GPT-3 die is getraind op een dataset met 12 miljoen afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn gegenereerd door een neural network die taaldescripties omzet in beelden. DALL-E 2 kan dan op zijn beurt weer nieuwe afbeeldingen genereren op basis van natuurlijke taaldescripties. DALL-E 2 kan bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe producten te ontwerpen of om bestaande producten beter te begrijpen. Ook kan het helpen bij het bedenken van nieuwe ideeën en het oplossen van problemen. 

Conclusie

DALL-E 2 is een krachtig hulpmiddel dat kan worden gebruikt voor allerlei verschillende toepassingen. Het is echter belangrijk om te bedenken dat het model nog steeds in ontwikkeling is en dat de resultaten niet altijd perfect zullen zijn. 

OpenAI heeft aangekondigd dat er in de toekomst meer focus zal komen te liggen op het genereren van realistische afbeeldingen. Ook zal er meer aandacht besteed worden aan het verbeteren van de resolutie van de afbeeldingen. 

Ethiek

Het is belangrijk om te bedenken dat DALL-E 2 in staat is om realistische afbeeldingen te genereren. Dit betekent dat het mogelijk is om bijvoorbeeld echt lijkende mensen te genereren. Dit kan ethische problemen opleveren als het model in verkeerde handen valt. Bijvoorbeeld als iemand er misbruik van maakt om valse informatie te verspreiden. Dit is dan ook iets waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan.

Ok, en nu de uitkomsten :-)

A gleeful sentient chicken Transforming back into a chicken, digital art

Monkey in a circus wearing VR headset making ok sign with hands, photorealistic

Developer sitting at his decorated desk for his birthday

A crying developer at his desk working on a 3d model of a vespa

Robot winning lottery hosted by Steve Harvey, digital art

Bert and Ernie having an argument about a banana

A sushi roll cuddling with a bee

Doktor prank calling client with banana

Football hooligans helping a old lady crossing the street

An octopus picking the brain of a jellyfish, photorealistic

Johan Cruijff ArenA in the sky on an orange cloud in the metaverse with spotlights

Bigbird and Oscar who are working on a website with a lot of chocolate cookies and a beer

A painting of a happy designer painting a self portrait, infinite recursion

Mosh Pit In A Daycare

(*) Naast dat alle afbeeldingen door DALL-E 2 gegeneerd zijn, is de complete inhoud van deze blogpost gemaakt door AI-tekst tool copy.ai