Van toekomstvisie tot gerichte innovaties

Thebe

  • Branding
  • Marketing

What we changed for the better

In samenwerking met Thebe hebben we een toekomstvisie ontwikkeld: Thebe richt zich volledig op essentiële zorg, met als kernwaarden 'zelf', 'thuis' en 'technologie'. Via service design sprints werkten we samen met medewerkers, cliënten en partners aan nieuwe concepten voor dienstverlening, technologiegebruik en de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Deze aanpak maakt het aanpakken van grote uitdagingen behapbaar en brengt verandering op gang.

Druk op de zorg

De zorg staat onder druk en in de toekomst zal de vraag naar (complexe) zorg alleen maar toenemen. Dat vraagt om nieuwe manieren van kijken naar en het verlenen van zorg. Hoe zet je een verandering in gang die tijd nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat je mensen in de tussentijd niet kwijtraakt? Dat is het vraagstuk waar wij zorgorganisatie Thebe mee helpen.

Thebe
Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant en biedt zorg in 25 woonzorgcentra in de regio.

krantenkoppen over de uitdagingen in de zorg

Gedeeld beeld van de toekomst

Het staat vast dat de toekomst van ouderenzorg aan het veranderen is. Hoewel het exacte beeld voor 2030 niet te voorspellen is, biedt het wel een kompas wanneer we ons kunnen inbeelden wat er mogelijk en gewenst is. Met onze Future Scoping methodiek hebben we trends en ontwikkelingen onderzocht en zijn we, samen met 60 managers, vertegenwoordigers van cliënten en professionals, tot een gezamenlijk beeld gekomen van de richting die Thebe zal inslaan.

Design thinking

De overgang naar een nieuw Thebe is complex op meerdere vlakken. Er wordt een aanzienlijke inzet verwacht van zorgprofessionals, en Thebe kan deze uitdaging niet alleen aan. Bijna alle veranderingen hebben impact op cliënten, hun naasten en vaak ook op meerdere actoren in de zorgketen. Om een praktische strategie te ontwikkelen, hebben we de transformatie onderverdeeld in vijf thema's. Binnen elk thema gebruiken we design sprints om de gewenste situatie te verkennen en werken we samen aan oplossingen voor nieuwe dienstverlening.

Levensreizen in 2030

De levensreis (klantreis) vormt de basis voor al onze sprints. Hoe kunnen we maximaal bijdragen aan en sturen op een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen? De gewenste ervaring vormt altijd het startpunt voor de verandering die we ontwikkelen.

Hoe kunnen we...

In elke sprint richten we ons op een specifiek onderdeel van de reis en onderzoeken we hoe Thebe de zelfredzaamheid van cliënten en hun naasten kan bevorderen. Daarna bedenken we oplossingen om de veranderende rollen van professionals, cliënten en het netwerk te ondersteunen. Dit proces hebben we ook toegepast op taken zoals oogdruppelen en het aanbrengen van steunkousen. We werkten samen met alle betrokken partijen, waaronder apothekers, specialisten, huisartsen, verzekeraars, en de VVT- en welzijnsorganisaties in de regio. Gezamenlijk hebben we een nieuwe klantreis ontworpen die optimaal en efficiënt is voor alle betrokkenen: cliënten, hun omgeving en de gehele zorgketen.

Vrouw druppelt haar ogen

Zinvolle zorguren

De koers die Thebe vaart is gericht op het ondersteunen van zoveel mogelijk kwetsbare mensen die behoefte hebben aan ondersteuning en/of intensieve zorg, met als doel het bevorderen van werkplezier voor alle betrokkenen. Daarom streven we naar een harmonieuze samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en geavanceerde technologieën en digitale assistenten.

In design sprints ontwikkelen we samen met zorgprofessionals oplossingen die tot de meest zinvolle zorg leiden. En de lakmoesproef: hoe reageren cliënten?

Karin Vink

Programmamanager toekomstvisie Thebe

Van concept naar prototype

Gedurende een tweeweekse sprint streven we naar het ontwikkelen van gevalideerde prototypes van concepten. We onderzoeken en ontwerpen oplossingen die zowel op korte als lange termijn bijdragen aan het verminderen van niet-essentiële zorg en het vergroten van de zelfredzaamheid van individuen.

prototypes van concepten voor Thebe

De Toekomst van Thebe

Om alle medewerkers en cliënten van Thebe te betrekken bij de visie van Thebe, vertelt 'ons Lot' over de voortgang via verschillende kanalen, waaronder het Thebe-journaal op een speciale landingspagina voor de toekomstvisie. Verandering kan lastig zijn, daarom is het belangrijk de organisatie mee te nemen om voor draagvlak en enthousiasme te zorgen.