Consumenten producten & diensten

Change for the better in consumenten producten & diensten

Het landschap van consumentenproducten en diensten is radicaal veranderd door de digitale transformatie van commerce en marketing. Consumenten hebben de beschikking over meer kanalen, opties, informatiebronnen en slimme keuze-tools dan ooit tevoren. Dit heeft consumentenmerken geconfronteerd met grote uitdagingen, maar ook enorme kansen gecreëerd.

Zij die digitale transformatie succesvol hebben omarmd zijn nu de winnaars in hun segment. Behoud van die positie is in de komende jaren echter niet vanzelfsprekend. Nieuwe toetreders die optimaal gebruikmaken van de nieuwste technologische mogelijkheden vanuit o.a. AI en regulering en veranderend consumentengedrag ten aanzien van duurzaamheid, vergen opnieuw het uiterste van merken om, vaak in decennia verworven marktaandeel, te behouden en te groeien.

Innovatie in consumenten producten en diensten

Nu consumenten alle beschikbare opties in productcategorieën met groot gemak in beeld brengen, vergelijken en aanschaffen, is de kracht van je propositie en product of dienst zelf cruciaal. Prijs/kwaliteit, design, duurzaamheid en innovativiteit wegen zwaar. Voor we kijken naar kansen op het vlak van performance marketing, kijken we met opdrachtgevers ook scherp naar hun producten en diensten zelf. Hoe is het gesteld met je product market fit en hoe competitief is je aanbod nog ten opzichte van gevestigde spelers en nieuwe toetreders? Waar zitten op de korte en langere termijn kansen op de as van duurzaamheid, technologie en nieuwe businessmodellen om hier stappen op te maken, of misschien zelfs wel een heel nieuw aanbod te innoveren?

Onze business services
Brabantia AR

Brands in a shifting world

In markten waarin consumenten overspoeld worden met impressies en alternatieven, moet je kunnen opvallen. Waar branding in de afgelopen jaren soms een beetje ondergesneeuwd werd in het data-driven marketing geweld, zien wij dat branding van cruciaal belang blijft in het realiseren van maximale performance als merk. Wij helpen merken bij het cultiveren van hun unieke eigenschappen, het creëren van een onderscheidende en herkenbare merkidentiteit en content die mensen bijblijft.

Onze branding services
mensen staan voor een brainstorm
vormentaal

Omnichannel brand experience

Bij uitstek in de markt van consumenten producten en diensten liggen de verwachtingen ten aanzien van customer experience zeer hoog. Waar dit niveau niet gehaald wordt, klikken consumenten gewoon een deur verder. Het ontwikkelen van naadloze customer journeys vergt het samensmelten van creativiteit en technologie. Zo kom je in iedere journey tot een optimale mix van gemak en efficiëntie enerzijds en beleving en verwondering anderzijds.

Onze experience services
placeholder

Een optimale mix tussen merk en performance

Hedendaagse consumentenmarketing vergt krachtige technologie om het spel over alle kanalen heen zo efficiënt en effectief mogelijk te spelen. Wij helpen consumentenmerken bij het ontwikkelen van een marketingstrategie en martech landschap dat zelfs de grootste ambities binnen bereik brengt. We gebruiken data en krachtige tooling om je performance iedere dag een stapje beter te maken. We kijken door impressies en clicks heen, om de beste routes te vinden naar concreet resultaat onderaan de streep.

Onze marketing services
man zit achter een computer

Some of our clients

Brabantia
Bruynzeel
Cortina
Hubo
Stedin
Polaroid
Brabantia
Bruynzeel
Cortina
Hubo
Stedin
Polaroid
Brabantia
Bruynzeel
Cortina
Hubo
Stedin
Polaroid